Iekārtu tehniskā apkope
Papildmateriāli, rezerves daļas un komandējuma izdevumi tiek apmaksāti atsevišķi. Reālais darba izpildes laiks tiek fiksēts SIA Alter Serviss darba aktā, ko abpusēji ar savu parakstu apliecina PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS. Uz šī darba akta pamata tiek sagatavots rēķins par padarīto darbu. PASŪTĪTĀJS nodrošina brīvu pieeju apkalpojamajām iekārtām saskaņotajā laikā. Dīkstāves laiks tiek summēts ar reālo darba laiku. Cenas norādītas bez PVN 21%, kas tiek aprēķināts atsevišķi. Rēķina apmaksas termiņš - 5 (piecu) bankas darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Iekārtas veids (rooftop, chiller, split utt.) *
Your answer
Iekārtas modelis/ sērijas nr. *
Your answer
Lūdzam sniegt komentāru/aprakstu, ja ir novēroti sistēmas darbības traucējumi. *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.