แบบรายงานข้อมูลการให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ระยะเวลารับประกัน
เครื่องระยะที่ 1 ส่งมอบเมื่อวันที่ 30 สค. 2555 ระยะเวลารับประกันตั้งแต่ 31 สค. 2555 - 30 สค. 2557
เครื่องระยะที่ 2 ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 กย. 2555 ระยะเวลารับประกันตั้งแต่ 26 กย. 2555 - 25 กย. 2557
เครื่องสำหรับครู ส่งมอบเมื่อวันที่ 27 กย. 2556 ระยะเวลารับประกันตั้งแต่ 28 กย. 2556 - 27 กย. 2557
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question