“การประกวด Thailand Junior Water Prize 2019”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
การเข้าร่วมการประกวด
การเตรียมตัวในการเข้าร่วมการประกวด
1. นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประกวด “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2018” รอบตัดสิน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
2. จัดทำโปสเตอร์งานวิจัยฉบับภาษาไทยในแนวตั้ง ขนาด 80 cm (กว้าง) x 120 cm (สูง) ตาม PPT Template ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น พร้อมพิมพ์ เพื่อนำมาติดแสดง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และนำเสนอในการประกวด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้นำส่ง file Poster ที่แก้ไขได้ และ PDF file ให้กับ สสวท. ด้วย
3. นำสิ่งประดิษฐ์มาแสดงหน้า Poster โดยสิ่งประดิษฐ์ต้องมีขนาดเหมาะสม สามารถจัดวางบนพื้นที่หน้า Poster ขนาด 1x1 เมตร ได้
4. คณะผู้วิจัยมีเวลาในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 คณะ เป็นเวลา 4 นาที และตอบคำถาม 3 นาที รวมทั้งสิ้น 7 นาที

ค่าใช้จ่ายที่ สสวท. รับผิดชอบ
1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
2. ค่าที่พักโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นจำนวน 1 คืน
3. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service