Registrácia na rok 2021 - nový člen
do členskej základne 10.zboru Slovenského skautingu Trstená
výška členského poplatku
je 20 eur (15eur na ústredie, 5eur zboru)

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2021 nárok na zvýhodnenú výšku členského - informujte sa u svojich radcov / vodcov.

Členský poplatok sa platí 1x ročne!
V rámci zboru sa peniaze z členstva využívajú na:
- zaplatenie opráv, či úprav potrebných pre fungovanie v skautskej klubovni
- zaplatenie nákladov spojených s prenájmom a udržaním skautskej klubovne
- údržba, či nákup potrebného materiálu
- dotácia pri nákupe rovnošiat, nášiviek a spol.
- dotácia vzdelávacích kurzov
Registrácia zahŕňa:
- poistenie na všetkých akciách organizovaných Slovenským skautingom a jeho nižšími zložkami
- skautský časopis na daný rok (4 vydania)
- zľavy na skautský preukaz (viac info: https://www.skauting.sk/ustredie/administrativa/registracia/ )
- možnosť účasti na vzdelávacích, či iných akciách organizovaných Slovenským skautingom a jeho nižšími zložkami
- v rámci 10teho zboru aj dotácia na rovnošatu a vzdelávacie akcie
Osobné údaje
Meno *
Priezvisko *
Prezývka
Adresa trvalého bydliska *
Dátum narodenia *
email
telefónne číslo - ak máš telefón
Veľkosť trička *
Veľkosť nohy *
Zákonný zástupca (Kontaktná osoba)
povinný údaj, ak máš menej, ako 18 rokov
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
email
telefónne číslo
Skautské info
Družina do ktorej patríš *
ak nepatríš do žiadnej družiny, napíš CEZPOĽNÝ
Sľub
ak si sľub robil, napíš rok v ktorom sa tak stalo
Skautské ocenenia
ktoré máš, si dostal/a
Radcovský kurz
ak si sa účastnil radcáku, napíš v ktorom roku a akého
Líderská rangerská škola
ak si sa účastnil LRŠ, napíš v ktorom roku a akého
Lesná škola
ak si sa účastnil lesnej školy, napíš v ktorom roku a akej
Iné kurzy
ak si sa účatnil kurzov v rámsi Slovenského skautingu, napíš rok a aký
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy