Relatius. Tria i unix

26 preguntes (text)

  Escriu al quadre de text la forma de relatiu que siga INCORRECTA. Si n'hi ha més d'una, escriu-les separades per espais i una barra (" / ").

  Exemple: Pregunta: Els llibres amb ______ hem treballat este curs són fantàstics. Opcions: que / què / els quals Solució: que No escrigues espais innecessaris ni signes de puntuació.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Inserix la segona oració en la primera mitjançant un relatiu. Has de fer-la especificativa o explicativa segons s'indique en cada cas.

  Exemple: Pregunta: Estic pensant en la situació. La situació és perillosa. (especificativa) Resposta: La situació en la qual estic pensant és perillosa. o bé La situació en què estic pensant és perillosa. Compte amb les majúscules inicials i els signes de puntuació. Si hi ha diverses opcions, escriu-ne només una.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question