Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Daerah dan Tanah Kerian (2019)
4 responses
Loading...
Loading responses…
Pelanggan :
No responses yet for this question.
Jantina :
No responses yet for this question.
Umur :
No responses yet for this question.
Kekerapan, Kaedah dan Tempat Berurusan
Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat Daerah dan Tanah Kerian (purata setahun).
No responses yet for this question.
Pejabat / Unit / Bahagian yang anda berurusan (boleh melebihi satu jawapan).
No responses yet for this question.
Cara anda berurusan dengan Pejabat Daerah dan Tanah Kerian (boleh melebihi satu jawapan).
No responses yet for this question.
Perkhidmatan
Tandakan skala paling tepat menyatakan tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan yang diberikan secara keseluruhannya oleh bahagian yang anda berurusan.
No responses yet for this question.
Kemudahan
Tandakan skala paling tepat menyatakan tahap kepuasan anda terhadap kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kerian.
No responses yet for this question.
Layanan
Tandakan skala paling tepat menyatakan tahap kepuasan anda terhadap layanan yang diberikan oleh pegawai dan kakitangan secara keseluruhannya.
No responses yet for this question.
Masa
Tandakan skala paling tepat menyatakan tahap kepuasan anda terhadap tempoh masa yang diambil ketika anda berurusan dengan Pejabat Daerah dan Tanah Kerian.
No responses yet for this question.
Sila nyatakan pandangan anda secara keseluruhan mengenai perkhidmatan, kemudahan, masa dan layanan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kerian.
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.