Formulář pro zájemce o členství

Máte-li zájem se aktivně zapojit do fungování České psychedelické společnosti, z.s., přečtěte si nejprve Manifest, naše cíle a stanovy (vše na www.czeps.org) a přesvědčte se, že váš postoj je v v souladu s cíli a motivy spolku. Pokud ano, můžete se nám prostřednictvím tohoto formuláře představit.

Pokud vás nikdo z členů jádra nezná, chtěli bychom vás krom samotných údajů ve formuláři poznat i osobně. Ozvěte se nám a dorazte na nějakou námi pořádanou formální či neformální akci. Pokud už se někým z nás znáte, není to nezbytně nutné.

  Základní kontaktní údaje

  Přihlašuji se za člena spolku Česká psychedelická společnost, z.s., se sídlem Topolová 748, 250067 Klecany, IČ 04401484 Prohlašuji, že jsou mi známy stanovy, účel, cíle činnosti spolku a podmínky členství, se kterými bez výhrad souhlasím. Svým podpisem souhlasím s tím, aby spolek uchovával, používal a zpracovával mé osobní údaje pro vnitřní potřebu a potřebu grantových řízení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, od vstupu legislativy GDPR pak podle této legislativy. K úplným datům má přístup pouze výkonný orgán spolku (Jádro) a odpovědi formuláře jsou uloženy v tabulce týmového disku v rámci G Suite. Členem spolku se stanete až poté, co vaši žádost schválí Jádro (výkonný orgán spolku).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Něco o vás

  Představte se nám v polostrukturované formě...
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Umělecký koutek

  Básnička, haiku, odkaz na jiné umělecké dílo či text, cokoli. (Nepovinné :-))
  This is a required question