Приложение № 1: Въпросник
към Консултационен документ по повод извършването на частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Лице / организация, от чието име се попълва въпросникът:
Електронна поща за контакт
Проблеми от Група 1
отнасящи се до идентифицирани несъвършенства на Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието (Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ)
Въпроси, отнасящи се до Проблем 1 от Група 1
свързани с липса на съществени елементи и непрецизност в хронологията на процеса по извършване на частичната предварителна оценка на въздействието
Ако смятате, че е налице проблем относно Раздел „Дефиниране на проблема“, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно Раздел „Цели“, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно Раздел „Заинтересовани страни“, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно разделите, отнасящи се до описание на вариантите и техните въздействия, моля да го опишете:
Въпроси, отнасящи се до Проблем 2 от Група 1
свързани с липса на изследване на специфичните въздействия при извършване на частична предварителна оценка на въздействието
Ако смятате, че е налице проблем относно разделите, отнасящи се до описание на въздействията върху малките и средните предприятия, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно разделите, отнасящи се до описание на въздействията върху административната тежест, моля да го опишете:
Проблеми от Група 2
отнасящи се до идентифицирани несъвършенства на уредбата за последваща оценка на въздействието
Ако смятате, че е налице проблем относно целите на последващата оценка на въздействието, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно етапите на същинското извършване на оценката, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно определянето на обхвата и структурата на последващата оценка на въздействието, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно начина на изследване на причините за приемането или изменението на нормативния акт, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно етапа на определяне на въпроси за за изследване в оценката, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем относно представяне на ролята на заинтересованите страни, моля да го опишете:
Ако смятате, че е налице проблем с приложимостта на методи за предварителна ОВ в процеса по извършване на последваща ОВ, моля да го опишете:
Въпроси, отнасящи се до други идентифицирани проблеми
Ако смятате, че е налице повторение на нормите в тялото на наредбата и реквизитите в Приложение № 3 относно консултационния документ, моля да опишете какво е то
Ако смятате, че е налице проблем в процеса на консултации със засегнатите страни, моля да го:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy