@ แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฐานข้อมูล (RMS2016) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง 1. โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
2. ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ และด้านความพึงพอใจ
3. ระยะเวลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
### งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ###
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4.สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy