Prova Diagnòstica C1 cieaCOVA 2016

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa

Esta és la prova model del nivell C1 que la cieaCOVA va publicar en 2016, any en què van aparéixer els models actuals d'examen. Si vols presentar-te a un C1, t'aconsellem que faces la prova diagnòstica d'un nivell immediatament inferior: http://goo.gl/828Zou

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/rn8rqQ

  Este examen no té solucions oficials publicades. Si consideres que hi ha més solucions possibles de les que donem, pots posar-te en contacte amb professor@valenlinia.com i mirarem d'incorporar-les.

  Àrea 1. Comprensió oral i expressió escrita

  1. Tot seguit escoltareu dues vegades un text sobre la motivació en l’aprenentatge de llengües. Després heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules. Percentatge: 15% Superació: 50% Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 2. Expressió escrita

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 230 i 270 paraules. a. En els últims anys s’han començat a aplicar ordenances per a regular la convivència pública i combatre els actes incívics, com per exemple, aparcar malament, tirar fem a terra, no recollir els excrements dels gossos, pintar grafits, cremar contenidors, etc. Per a lluitar contra aquests actes, és més efectiu apostar per les sancions o per l’educació? Escriviu un article d’opinió per a publicar-lo en un diari local. b. Avui en dia, gràcies a les noves tecnologies i a les xarxes socials, és molt fàcil i ràpid saber què fan els nostres amics, on són, com estan... Això afavoreix les relacions entre les persones, però alhora ens converteix en éssers cada vegada més individuals. A més, aquesta actualització pública de les nostres activitats provoca que minve la nostra privacitat. Escriviu un text adreçat als joves amb recomanacions per mantenir la privacitat en les xarxes socials. Percentatge: 30% Superació: 50% Si voleu la correcció de l'exercici, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  3. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. -Hi ha buits que s’han d’omplir flexionant el mot que hi ha entre parèntesis. -Si no hi ha cap mot entre parèntesis, s’ha d’emplenar amb el mot o els mots més adequats en cada cas.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Completeu adequadament la segona oració de cada parella tot mantenint el sentit de la primera. Fixeu-vos en l'exemple. PREGUNTA: "a) És igual que telefone o no; li enviarem el document igualment per correu. b) ___________, li enviarem el document igualment per correu. RESPOSTA: Tant si telefona com si no" Si heu d'ajuntar pronoms febles a un verb, escriviu només els pronoms amb la forma ortogràfica correcta. No escrigueu espais innecessaris ni signes de puntuació. Si no cal posar-hi res, anoteu un zero ("0").
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu l’opció adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple 5.0. Pregunta: 5.0): Opcions: a) pica-pedrer b) picapedra c) picapedrer Resposta: c) picapedrer

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 4. Comprensió escrita i Expressió i Interacció Orals.

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i exposar-ne la vostra opinió. En la segona, haureu de participar en una situació comunicativa amb una altra persona. Percentatge: 30% Superació: 50% Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  7. Llegiu el text en veu alta davant de les persones que examinen i, a continuació, exposeu-ne la vostra opinió.

  Captionless Image

  7.2 Situació comunicativa: VACANCES. OPCIÓ A Penseu que les millors vacances són anar a un país diferent i treballar com a 'au pair'. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Tenir cura dels infants és divertit. • Teniu un sou a canvi. • Aprendreu un idioma nou. • Coneixereu gent nova. OPCIÓ B Penseu que les millors vacances són unes vacances relaxades. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Us sentireu molt relaxats quan tornareu a la feina. • Esteu cansats d’estar sempre ocupats. • No tindreu cap responsabilitat. • Coneixereu gent nova.