เเบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจฟิตเนส
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจฟิตเนส
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ เป็นส่วนหนึ่งในวิชาสัมนาฯของนิสิตชั้นปีที่4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจฟิตเนสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ
คำชี้เเจง
แบบสอบถามฉบับนี้เเบ่งออกเป็น2ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1:ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบเเบบสอบถาม
ส่วนที่2:พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจฟิตเนส
ส่วนที่3:ทฤษฎีส่วนผสม7'P
ท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และเคยใช้บริการธุรกิจฟิตเนส *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy