Běž pro dobrou věc a podpoř TyfloCentrum Olomouc
Více než 70 % nevidomých a slabozrakých nemá práci. My to měníme například prostřednictvím specializovaných kurzů v oblasti IT, pomocí při hledání zaměstnání apod. Nevidomým a slabozrakým pomáháme také s odstraňováním bariér, odborným poradenstvím při výběru vhodného počítače podle jejich specifických potřeb apod. Dále provozujeme sociální firmu Ergones, která zaměstnává zdravotně (převážně zrakově) postižené osoby.

Koupí startovního čísla prostřednictvím TyfloCentra Olomouc, o.p.s. na Mattoni 1/2Maraton Olomouc podpoříte zaměstnávání těžce zrakově postižených a jejich lepší budoucnost!


DĚKUJEME, že jste se nás rozhodli podpořit zakoupením registrace na jeden ze závodů Runczech běžecké ligy.

Tomáš Helísek
helisek@tyflocentrum-ol.cz
604 389 858

Email address *
15.6.2019 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2019 *
Jméno a příjmení *
Your answer
Telefon *
Your answer
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním tohoto formuláře uděluji TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc, IČ:25862294, DIČ:CZ25862294, e -mail: info@tyflocentrum-ol.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
- jméno,
- příjmení,
- emailová adresa
- telefon

2. Účelem zpracování osobních a zvláštních údajů je:
registrace na akci "Běž pro dobrou věc" a zasílání newsletterů k této akci

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Dva roky, případně dříve po podání žádosti o výmaz

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
(v rámci použití Google Forms)

Odesláním tohoto formuláře, Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o registraci na akci "Běž pro dobrou věc," což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service