Zamówienie plansz edukacyjnych
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana zamówieniem plansz edukacyjnych wydanych przez FED wypełnij poniższy formularz a następnie dokonaj wpłaty stosownej kwoty na konto Fundacji Edukacja dla Demokracji, numer konta: 51 1240 6322 1111 0000 4607 1075, tytułem: Plansze edukacyjne (+ imię i nazwisko zamawiającego podane w formularzu).
Koszt jednego kompletu plansz: 199 zł
Dane zamawiającego i płatnika
Prosimy o podanie niżej danych osoby lub instytucji zamawiającej plansze - powinna to być osoba lub instytucja dokonująca płatności. Będziemy weryfikować czy płatność za plansze wpłynęła od osoby/instytucji, której dane wskazano w tej części formularza i na te dane wystawimy fakturę za zamówienie.
Imię i nazwisko / Nazwa instytucji *
Your answer
ulica i numer domu/mieszkania *
Your answer
kod pocztowy i miasto *
Your answer
numer NIP (w przypadku instytucji) *
w przypadku zamówienia przez osobę prywatną wpisać "nie dotyczy"
Your answer
Potrzebuję faktury proforma, by opłacić zamówienie *
Wszelkie uwagi do zamówienia (np. gdy faktura potrzebna jest na więcej niż 1 komplet plansz) prosimy słać na: anna.kertyczak@fed.org.pl
adres e-mail *
Your answer
nr telefonu *
Your answer
Dane na potrzeby dostawy
Prosimy o podanie poniżej danych osoby, do której ma zostać wysłana paczka. Wysyłka będzie realizowana pocztą lub kurierem, stąd niezbędne jest podanie numeru telefonu (komórkowego) odbiorcy. Prosimy o wskazanie, czy dostawa ma być realizowana na adres prywatny czy szkoły/firmy - jeśli będzie to adres prywatny prosimy w polu "nazwa szkoły/firmy" wpisać: nie dotyczy.
Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa instytucji (szkoły/firmy) *
Jeśli wysyłka realizowana jest na adres prywatny prosimy o wpisanie "nie dotyczy"
Your answer
ulica i numer domu/mieszkania *
Your answer
kod pocztowy i miasto *
Your answer
numer telefonu *
Numer telefonu - najlepiej komórkowy do osoby, na którą adresowana będzie paczka - numer zostanie podany dostawcy, by umożliwić mu sprawne dostarczenie przesyłki.
Your answer
Informacja o przetwarzaniu danych
Dane osób, podane w formularzu powyżej, będą przetwarzane w celu dokonania transakcji zakupu, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO). Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w formularzu będą przetwarzane do zakończenia transakcji, tj. do skutecznego dostarczenia plansz do odbiorcy.
Osobom, których dane zostały podane w formularzu przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (wyjątek stanowi powierzenie danych dostawcy paczki na czas realizacji dostawy). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji zamówienia.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Edukacja dla Demokracji. Report Abuse - Terms of Service