แบบทดสอบความรู้พื้นฐานช่างไฟฟ้า
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ชื่อ-สกุล *
e-mail : *
1. การที่สายไฟฟ้าชำรุดและเกิดสัมผัสถึงกันทำให้เกิดเหตุการณ์ใด *
1 point
2. การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ตัว ต่อใช้งานที่เต้ารับพร้อม ๆ กัน อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใด *
1 point
3. ถ้าท่านพบว่าคนกำลังถูกไฟฟ้าดูด จะกระทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1 point
Clear selection
4. การเลือกใช้ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์มีวิธีการตรงกับข้อใดที่สุด *
1 point
5. แรงดันไฟฟ้ามีกี่ชนิดอะไรบ้าง *
1 point
6. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง *
1 point
7. ปรับปุ่ม Zero Ohm ของมัลติมิเตอร์ถูกใช้งานเมื่อใด *
1 point
8. เมื่อนำมัลติมิเตอร์ไปวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรทดลอง ตั้งย่านวัด 2.5 DC.mA เข็มชี้ที่เลข 200 อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไร *
1 point
9. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรอนุกรมจะต้องต่อแอมป์มิเตอร์ในลักษณะใด *
1 point
10. การต่อวงจรตัวต้านทานที่ทำให้โหลดมีค่าความต้านทานลดลงคือข้อใด *
1 point
11. ในการทำรางปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์และสวิตช์ต่อกันอยู่ในลักษณะใด *
1 point
12. รีเลย์ในข้อใดที่ไม่มีโครงสร้างทางกลภายใน *
1 point
13. ข้อใดคือหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้า *
1 point
14. เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานต่างจากฟิวส์อย่างไร *
1 point
15. มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนได้อย่างไร *
1 point
16. ฉนวนไฟฟ้าคืออะไร *
1 point
17. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการใช้งานเตารีดไฟฟ้าทำได้อย่างไร *
1 point
18. หลอดไฟฟ้าขนาด 200 W ใช้งานนาน 10 ชั่วโมง ถ้ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร *
1 point
19. ขนาดสายไฟฟ้าของวงจรย่อยไม่ควร มีขนาดเล็กกว่าเท่าใด *
1 point
20. ประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้าหมายถึงข้อใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก.