Ako tvoríme a pestujeme vzťahy


„Najdôležitejšie veci v živote je možné cítiť len srdcom.“
(A. de Saint-Exupéry)


Pozývame vás do bezpečného priestoru, kde sa venujeme témam vzťahov k sebe a druhým...

... v ktorom sa môžete venovať:
• tomu, čo o sebe viete a čo viete o tom, ako vás vnímajú ostatní
• "postavám" , ktoré tvoria vašu identitu a čo je pre tieto vaše časti dôležité
• sile a moci, ktorú ako človek máte, využívate a vnímate v kontakte s druhými - ako sa dá narábať s mocou bez toho, aby sme my ublížili niekomu, alebo aby niekto "ublížil" nám
• nástrojom, ako navonok hovoriť "za seba" - využiť priamu komunikáciu a zároveň hovoriť jazykom, ktorému môžu druhí lepšie porozumieť - môžete sa nechať inšpirovať "pozitívnou komunikáciou"
• tipom, ako byť v "hlbokom vzťahu" a zároveň žiť to, čo vás napĺňa a láka
• sebe a tomu, ako snívate o vzťahoch (čo by sa vám páčilo, čo máte a čoho sa obávate) a ako to dostávate denne do života
• ženským témam, mužským témam, ich prienikom a odlišnostiam
• porozumeniu tomu, čo si prinášate z rodinných vzťahov - hľadaniu toho, čo sa v partnerských a rodinných vzťahoch učíme a dostávame od druhých
• rešpektu a úcte vo vzťahoch a tomu, ako rôzne to robíme a prijímame ...
• spolužitiu a spolupráci v pracovnom prostredí v rôznych rolách (napr. nadriadený, zamestnanec, zákazník, kolega, dodávateľ...)
• nástrojom na lepšie porozumenie pozíciám, rolám a "hrám", ktoré hráme a zastávame v pracovných systémoch - ako sa zorientovať vo firme, kde pracujem alebo s ktorou som v kontakte
• ako "vedome" robiť rozhodnutia, nastavovať vzťahy a viesť seba i druhých zmenami a každodennými situáciami
• inšpiráciám, ktoré prináša prístup, ktorý využíva "5 jazykov ocenenia a motivácie"


... ak sa chcete venovať niektorej z vyššie uvedených tém, môžete nám nižšie vyplniť kontakt na vás. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde sa danej téme budeme venovať.
Pre jednotlivé rozvojové aktivity a stretnutia vyberáme kľúčovú tému, techniky a sprevádzajúceho, ktoré vám z nej pomôžu vyťažiť maximum.

Tešíme sa na spoločné učenie sa, vzájomné zdieľanie a nový priestor na rozvoj.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question