Žiadosť o účasť na skupinovom modulovom poradenstve NP NPC v regiónoch: "Kurz podnikateľských zručností"
Názov: Kurz podnikateľských zručností
Dátum: 12. - 16. 3. 2018
Trvanie: každý deň školenia - 16:00 - 20:00
Miesto: Creative Industry Košice, n.o., Kukučinova 2, 040 01 Košice (Kasárne/Kulturpark)

* Povinné

Slúži ako Registrácia do Národného podnikateľského centra
Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita: 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory
zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom
podnikateľských inkubátorov
3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít
pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: 3.1.1
Nárast vzniku nových , konkurencieschopných MSP,
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja
Názov projektu: Národný projekt NPC v regiónoch
Kód projektu: ITMS2014+ 313031I870
Realizátor projektu: Slovak Business Agency, Bratislava - mestská časť
Ružinov, Miletičova 23, 82109
Partner projektu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Lamačská cesta 8/A, 81104
Teritoriálna oprávnenosť: Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Hlavná aktivita: 1. Národné Podnikateľské Centrum v 7
samosprávnych krajoch Slovenska, s výnimkou BSK
Podaktivita / Odborná činnosť: 1.4 Akceleračný program
Typ odbornej činnosti: Skupinové modulové poradenstvo
Druh podpory a účel: Nepriama forma - informácie a poradenstvo v oblasti podnikania
Typ registrácie: Fyzická osoba - nepodnikateľ
Názov odbornej činnosti -
poskytovanej služby/podpory: Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností
Rozsah: 4 hodiny, 5 dní v týždni
Miesto poskytovania/zabezpečenia pomoci: Creative Industry Košice, n.o., Kukučinova 2, 040
01, Košice (Kasárne/Kulturpark)


Identifikačný kód klienta:
Kód výzvy:
Kód žiadosti:

Služby, ktoré môžete v rámci Národného podnikateľského centra využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujeme za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms