,,InterCap“ projekto seminaras / ''InterCap'' project workshop
,,Kaip mokyti apie globalaus pasaulio iššūkius? Kritinio mąstymo ugdymas per tarptautinės migracijos ir darnaus vystymosi procesų analizę“ / "How to teach about global world challenges? Developing critical thinking through analyzing the processes of international migration and sustainable development"

Mokytojus rengiančios institucijos seminaras (būsimiems) mokytojams / Training Workshop to Pre-/In-service Teachers by Teacher Training Institutions
InterCap: Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world [Project number: CSO-LA/2017/388-136]
Vardas, pavardė / Name, surname *
Organizacija / Organization *
El. paštas / Email *
Jūs esate / You are: *
Sutinku, kad duomenų valdytojas – VšĮ ,,Diversity Development Group“ - tvarkytų mano asmens duomenis - vardą, pavardę, el. pašto adresą ir informaciją apie darbovietę - tam, kad el. paštu galėtų mane informuoti apie 2020 m. gruodžio 4-11 d. vyksiantį projekto ,,InterCap“ (Nr. CSO-LA/2017/388-136) seminarą ir renginio dalyviui(-ei) išrašomą pažymėjimą (sertifikatą). Siekiant ištirti ir įvertinti renginio kokybę tvarkomi duomenys bus saugomi 6 (šešerius) kalendorinius metus nuo sutikimo gavimo momento. / I agree that data manager - ''Diversity Development Group'' - would process my personal data - name, surname, email address - in order to inform me (by email) about the project ''InterCap'' (No CSO-LA/2017/388-136) training workshop (to be held on December 4-11, 2020) and the certificate issued for the event participants. In order to investigate and evaluate the quality of the event, the processed data will be stored for 6 (six) calendar years from the moment of obtaining the consent. *
Neprieštarauju, kad projekto ,,InterCap“ (Nr. CSO-LA/2017/388-136) viešinimo ir vertinimo tikslais 2020 m. gruodžio 4-11 d. renginys būtų fotografuojamas ir filmuojamas. / I do not object that for the purposes of publicizing and evaluating the project InterCap (No. CSO-LA / 2017 / 388-136), its event (to be held on December 4-11, 2020) would be photographed and filmed. *
Papildomos pastabos, komentarai / Additional notes
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy