BORANG SSQS 2.0 BAGI GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA PKG PUDU

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) dilaksanakan setiap tahun. Keputusan penarafan ini dlaporkan di mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM dan juga Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dr KSN.
Instrumen SSQS 2.0 ini perlu diisi oleh Guru Perpustakaan & Media atau Guru Penyelaras Sumber Sekolah.
Kerjasama anda dipohon untuk menjawab semua soalan berdasarkan keadaan semasa sekolah secara tepat.
Kerjasama anda menjawab semua soalan dalam borang ini adalah amat dihargai dan diucapkan terima kasih.
  This is a required question
  This is a required question

  KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN & BAHAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PENGURUSAN & PENGELOLAAN PSS

  This is a required question
  This is a required question

  PENGGUNAAN PSS

  This is a required question
  This is a required question

  PROGRAM GALAKAN MEMBACA

  This is a required question
  This is a required question

  LITERASI MAKLUMAT

  This is a required question
  This is a required question

  PROGRAM PENINGKATAN PSS / PELAN STRATEGIK

  This is a required question

  CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN PSS

  This is a required question