Convocatòria-Formulari per al professorat i personal d'administració i serveis de la UIB sol·licitant mobilitats (STA- STT) amb el programa Erasmus+ Països Associats KA107-2017
Bòsnia i Hercegovina o Sèrbia
DADES PERSONALS
Nom *
Cognom *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
NIE/NIF *
Nacionalitat *
Telèfon *
E-mail UIB *
E-mail addicional
DADES ACADÈMIQUES
Departament de la UIB al que pertany i àrea de coneixement *
Càrrec *
Nivell d'idioma (especificar idiomes i nivells) *
Participació prèvia a programes de mobilitat (Indicar dates mobilitat i nom del programa) *
DADES DE LA MOBILITAT
Universitat de destinació (primera opció) *
Universitat de destinació (segona opció) *
Dates previstes de la mobilitat (inici) *
MM
/
DD
/
YYYY
Dates previstes de la mobilitat (finalització) *
MM
/
DD
/
YYYY
INFORMACIÓ
TERMINI PER SOL·LICITAR PLAÇA FINS EL 21 DE DESEMBRE 2018, a les 14h.

Els interessats han d'omplir la sol·licitud en línia i enviar per e-mail els documents obligatoris fins al 21/12/2018 a erasmusKA107@uib.es

DOCUMENTS A ADJUNTAR

Omplir el formulari de sol·licitud en línia.

Enviar per e-mail:
-Fotocòpia del DNI/NIE.
-Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la universitat que se sol·licita.
-Proposta d’acord de mobilitat per a personal docent o personal d'administració i serveis que es desenvoluparà a la universitat que se sol·liciti signada per la universitat d’origen i la de destinació. Model document acord de mobilitat http://www.uib.cat/digitalAssets/456/456620_staff_mobility_agreement_teaching_integr_2017-en.docx

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy