III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата республикалык ЖМКлардын аккредитациясы
Анкета Кыргыз Республикасынын жергиликтүү массалык маалымат каражаттары үчүн түзүлдү. Чет элдик массалык маалымат каражаттары аккредитациядан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу өтөт.
Аккредитация республиканских СМИ на III Всемирные игры кочевников
Анкета заполняется представителями средств массовой информации Кыргызской Республики, иностранные СМИ проходят аккредитацию через Министерство иностранных дел КР.
Анкета
Аты-жөнү (толугу менен) *
Ээлеген кызматы *
Должность
Электрондук дарек *
Адрес электронной почты
Уюлдук телефон *
Мобильный телефон
Уюлдук телефон (WhatsApp же Telegram) *
Мобильный телефон (WhatsApp или Telegram)
Кызматтык телефон
Служебный телефон (рабочий)
ЖМК тууралуу жалпы маалымат
Общая информация о СМИ
ЖМКнын түрү *
Тип СМИ
Республикалык же аймактык ЖМК *
Республиканское или региональное СМИ
ЖМКнын толук аталышы (расмий аталышы) *
Наименование СМИ (официальное без сокращений)
ЖМКнын вебсайты *
Вебсайт СМИ
Редакция тууралуу маалымат
Информация о редакции
Башкы редактордун аты-жөнү (толугу менен) *
ФИО главного редактора
Редактордун байланыш телефону (уюлдук телефон) *
Контактный телефон редактора (мобильный)
Редактордун байланыш телефону (кызматтык телефон)
Контактный телефон редактора (служебный)
Редакциянын электрондук дареги *
E-mail редакции
Сүрөт / Фотография *
3х4 см. jpg форматында / Электронная фотография 3х4 см. в формате jpg
Required
Паспорттун көчүрмөсү / Копия паспорта (ID) *
Сканерден өткөрүлүп, pdf форматында болуусу шарт/ Сканированная копия паспорта в формате pdf
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service