PPK - Teme za prezentacije

Prijava tema za prezentacije na predmetu Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije (13E113PPK), školska 2017/2018. godina
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question