PPK - Teme za prezentacije

Prijava tema za prezentacije na predmetu Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije (13S111PPK, 13S112PPK), školska 2016/2017. godina
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question