Proscen - medlemsundersøkelse 2018
Proscen finnes til for medlemmene sine og vi ønsker å få en oversikt over hva medlemmene i Proscen mener om organisasjonen.

For å få et helhetlig bilde er det viktig at så mange som mulig fyller ut undersøkelsen. Den er selvsagt helt anonym og svarene er til for å kunne forbedre organisasjonen etter medlemmenes ønsker.

Vi ønsker innspill på satsingsområder videre. Hva som har forbedringspotensiale, hva som fungerer godt. Ris og ros.

Takk for at du tar deg tid. Håper vi sees på SLIPP tirsdag 4. september kl. 18.00 på Cornerteateret.

Beste hilsen,
Millan Persdotter Persson - daglig leder

Hva jobber du med? *
Velg 1 eller flere alternativ (Er interessert i det du regner som ditt hovedområde.)
Required
* Annet (Hva er ditt fagfelt)
Your answer
Hva synes du generelt om Proscens utbud av kompetansehevende kurs? *
Veldig dårlig!
Fantastisk!
Hvor interessert er du i Workshopen med Wakka Wakka? *
Ikke i det hele tatt!
Midt i blinken!
Hvor interessert er du i filmkurset Screen Acting: Intermediate? *
Ikke i det hele tatt!
Midt i blinken!
Hvor interessert er du i informasjonsmøtet om Statens Kunstnerstipend og Fond for Lyd og Bilde? *
Ikke i det hele tatt!
Veldig interessert!
Hvilken type kurs er du interessert i? (Velg så mange du vil.) *
Required
* Annet (spesifiser)
Your answer
Hvilken type arrangementer synes du Proscen bør satse mer på?
*Annet - spesifiser!
Your answer
Hva mener du er Proscens viktigste oppgaver? *
Required
* Annet - spesifiser
Your answer
CORNERTEATERET
Hvordan bruker Proscens medlemmer Cornerteateret?
Har du selv eller sammen med andre hatt en produksjon eller arrangement på Cornerteateret? *
Hva synes du fungerer bra med Cornerteateret per i dag?
Your answer
Hva stopper deg i å bruke Cornerteateret mer?
* Annet - spesifiser
Your answer
Hva savner du på Cornerteateret? Hva tror du kunne stimulere det frie scenekunstfeltet til økt bruk av huset? Kom med innspill, eksempler.
Your answer
NETTSIDEN TIL PROSCEN
Vi arbeider for tiden med en ny nettside - som vi håper skal fungere bedre enn den nåværende.
Hva synes du om generelt om nettsiden til Proscen per i dag? *
Dårlig
Perfekt
Logger du noen gang inn på din profil på nettsiden? *
Er nettsiden oppdatert på nyheter? *
Finner du det du trenger på nettsiden? *
Hva synes du generelt er viktigst på en nettside?
* Annet - spesifiser
Your answer
Har du noen tanker, forlag, idéer om hva som bør finnes på den nye hjemmesiden til Proscen?
Your answer
Hvilken andre organisasjoner/institusjoner synes du Proscen kunne lære av? * Spesifiser gjerne hva, hvilke områder, aktiviteter eller lignende.
* Andre - spesifiser
Your answer
Hvilke av følgende kanaler bruker du for å komme i kontakt med Proscen?
Hva mener du om programmet til neste SLIPP - Bergen kommunes kunstplan og panelsamtale? *
Snork...
Veldig interessant!
Hvilke temaer synes du vi bør ta opp på neste SLIPP?
Your answer
Ordet er fritt! Hva har du hjertet? Forslag eller idéer? Bring it on! :-)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms