รับเรื่องราวร้องทุกข์
หากคุณมีทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัยหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญแก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้หรือคุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญได้ตลอดวัน/เวลาราชการ
ชื่อ - นามสกุล *
บ้านเลขที่ *
ตำบล *
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ *
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy