Naša Senica 1980 — 1982
Udalosti v našom meste zo stránok dobovej tlače
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Slovenský hodváb venoval veľkú pozornosť sociálnemu programu a starostlivosti o pracujúcich. V tretej etape výstavby rehabilitačného strediska bola v októbri 1981 uvedená do používania:
1 point
Clear selection
V závere roku 1981 uviedli v Slovenskom hodvábe do prevádzky sovietsky počítač typu EC 1033, ktorý patril medzi špičkových predstaviteľov jednotného systému počítačov. Celé stredisko vybudovali v náklade 25 mil korún. Koľko pracovníkov zabezpečovalo bezprostrednú obsluhu a údržbu tohto moderného počítača?
1 point
Clear selection
28. augusta 1981 bola otvorená výstava klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý vznikol pri Mestskom dome kultúry. 7 senických výtvarníkov prezentovalo svoje práce z oblasti maľby, kresby, sochárstva a užitého umenia. Súčasťou otvorenia výstavy bola aj beseda výtvarníkov s akademickým maliarom, rodákom z neďalekej Jablonice:
1 point
Clear selection
Na základe previerky stavu ničenia buriny v meste v r. 1982 vydala Mestská komisia pre riadenie boja proti burine a škodcom 23 rozhodnutí miestnym organizáciám vykonať opatrenia na svojom a priľahlom priestranstve. Niektoré z dotknutých organizácii nereagovali a rozhodnutie komisie nerešpektovali. Aký postih nasledoval?
1 point
Clear selection
V októbri 1978 vznikol detský folklórny súbor, ktorý sa skladal zo 7 až 12-ročných detí. Pri svojom vzniku mal 20 členov, o rok neskôr sa rozšíril na 38 členov. V marci 1980 sa súbor zúčastnil okresnej prehliadky detských folklórnych súborov s pásmom:
1 point
Clear selection
Záujmový krúžok, na ktorý sa pýtame, vznikol pri ZK ROH Slovenský hodváb v apríli roku 1975 s 5 členmi. Na konci roka mal 17 členov a o 4 roky neskôr už 54 člnenov. Ktorý z krúžkov zaznamenal takýto prudký rast členskej základne?
1 point
Clear selection
V auguste 1982 sa dožil 60. rokov člen redakčnej rady Našej Senice a známy fotograf, ktorý dosiahol úspechy na rôznych súťažiach a výstavách, člen skupiny RETINA:
1 point
Clear selection
V roku 1982 sa mesto ako výraz vďaky a úcty k svojmu spoluobčanovi a umelcovi rozhodlo postaviť 2-podlažnú stavbu, v ktorej bola umiestnená jemu venovaná stála expozícia. Projekt spracoval Projektový ústav kultúry Bratislava, celkový náklad bol vyčíslený na 2,083 mil Kčs. Budova stojí až do dnešných dní, neslúži však už pôvodnému účelu. Ktorému umelcovi bola stála expozícia venovaná?
1 point
Clear selection
13. novembra 1980 sa v Senici stretli milovníci poézie a recitátori z celého okresu. Dôvodom bola beseda s významným slovenským básnikom:
1 point
Clear selection
V marci 1980 nastúpila na pozíciu zodpovednej redaktorky Našej Senice. Túto prácu vykonáva až do dnešných dní - teda presne 40 rokov. Je to:
1 point
Clear selection
Vo februári 1980 mohli diváci Československej televízie sledovať v Televíznych novinách reportáž o Slovenskom hodvábe v Senici. Reportáž sa vysielala pod názvom:
1 point
Clear selection
30. júla 1980 bola slávnostne otvorená budova v rekreačnej oblasti Kunov, dnes známa ako chata nad plážou. Aké bolo jej pôvodné určenie?
1 point
Clear selection
V dlhodobom pláne osídlenia mesta z roku 1980 sa počítalo s tým, že v roku 2000 bude mať Senica už 25 000 obyvateľov. Tento cieľ sa mal dosiahnuť aj pričlenením obce:
1 point
Clear selection
Počiatky dychovej hudby ZK ROH Slovenský hodváb s názvom Sociňané siahajú do roku 1941. Vznikla na podnet cirkevných úradov. Po II. svetovej vojne pracovala väčšina jej členov v Chemických závodoch Juraja Dimitrova Senica. V roku 1980 bol umeleckým vedúcim súboru Emil Komárek a dychovku tvorilo spolu:
1 point
Clear selection
V decembri 1979 pripravila Stredná ekonomická škola v Senici (dnes Obchodná akadémia) celoslovenské Dni ekonomiky obchodu a služieb. Cieľom bolo poskytnúť metodickú pomoc študijnému odboru ekonomika obchodu a služieb, ktorý sa vtedy realizoval tretí rok. Pri tejto príležitosti boli položené základy družby medzi školami SEŠ Senica a SEŠ z mesta:
1 point
Clear selection
Školský rok 1979/80 sa niesol v znamení nácvikov na 5. ročník celoštátneho telovýchovného podujatia. O priebehu príprav na jednotlivé skladby pravidelne v Našej Senici referovali okrem základných i stredné školy: Stredné odborné učilište, Stredná ekonomická škola a Gymnázium. Pamätáte si názov celoslovenského podujatia, ktoré pravidelne vyvrcholilo v Prahe?
1 point
Clear selection
Na november 1981 bolo naplánované otvorenie 8 novovybudovaných predajní. Ponuku obchodných prevádzok v meste mali rozšíriť predajne: cukráreň, darčeková služba, mliečne lahôdky, zelenina, klenoty, otex, lacná obuv a drobný tovar. Viete, kde sa uvedené predajne nachádzali?
1 point
Clear selection
V máji 1980 vystúpili v senickom amfiteátri hudobníci, ktorí dokážu vypredať koncertné sály aj dnes, hoci už uplynulo 40 rokov. Kto to bol?
1 point
Clear selection
Ako na prvej škole v rámci Západoslovenského kraja sa na jednej senickej stredne škole začal vo vyučovacom procese pokusne využívať vnútorný televízny okruh. Išlo o podstatný krok v modernizácii a zefektívňovaní vyučovania. Výhoda spočívala v tom, že odpadla potreba prenášať ťažké a citlivé premietacie prístroje, zatemňovať a dlho pripravovať techniku. Ktorá stredná škola sa mohla v roku 1982 tešiť z takejto modernizácie?
1 point
Clear selection
V decembri 1979 žila Senica oslavami 75. výročia narodenia Ladislava Novomeského. Jedným z hostí spomienkových osláv bol i vtedajší minister kultúry :
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy