Registreerimisvorm / Форма регистрации

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik ja Ida-Viru Maavalitsus kutsuvad Teid kodanikuühiskonna ümarlauale 28.10.2016 kell 11.00 Ida-Viru Maavalitsuses (Keskväljak 1, Jõhvi) .

Ümarlaua peamisteks eesmärkideks on tutvustafa võrgustiku tegevust praegustele ja tulevastele partneritele ja arutada koostöökohti/takistusi võrgustiku ja riigi/kohaliku omavalitsuse/ärisektori vahel Ida-Virumaa kodanikuühiskonna maakonna üldise arendamise eesmärgil.

Lisaks sellele arutleme Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku 2017 aasta tegevuskava ja konkreetsemaid temaatilisi ettevõtmisi, et tugevdada meie koostöö ja kontakte ning parimate praktikate vahetamist reaalse tegevuse kontekstis.

Ümarlaua päevakava, 28.10.16 Ida-Viru Maavalitsus
10.30 - 11.00 Registreerimine
11.00 - 11.10 Tervitused ja projekti ülevaade.
11-10 - 12.20 Avalikud debatid: I poliitiline tasand - Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna arengu suunad ning riigi ja kodanikuühenduste vahelise koostöö mõju maakonna arengule.
• Dmitri Dmitrijev (Riigikogu liige, KESK)
• Deniss Boroditš (Riigikogu liige, REFORM)
• Kaire Ööbik (Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talitusejuhtaja)
• Eve East (Ida-Viru Maavalitsus, Maasekretär)
12.20 - 12.30 Küsimused
12.30 - 13.10 Avalikud debatid: - II kodanikuühiskonna tasand
• Krista Pedak (IVEKi vabaühenduste konsultant)
• Irina Golikova (Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuht)
• Vladimir Sarantsev (Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku vanematekogu esimees)
• Katrin Barnabas, KÜSKi esindaja
13.10 - 13.30 Küsimused ja arutelud
13.30 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.00 Koostöökohad võrgustiku ja kohaliku omavalitsuse/ärisektori vahel Ida-Virumaa kodanikuühiskonna maakonna üldise arendamise eesmärgil. (Grupitöö)
15.00 - 15.10 Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna võrgustiku Arengukava 2017-2020 tutvustamine
15.10 - 15.30 Võrgustiku tegevuskava 2017 tutvustamine ja arutelu
15.30 - 16.00 Kokkuvõtted ja tagasiside.
16.00 - 17.00 Sillamäe LÜ Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia ja pidulik tort. (www.foundation.sscw.ee)

Ümarlauale saab registreerida läbi online registreerimislingi: http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 25. oktoober 2016 või e-maili teel: info@ivkv.ee
Ootame teid kõiki, et koos mõelda kuidas koos edasi minna!

Lisainfo: Vassili Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing - vassili@sscw.ee või +372 5560 2993
Projekti toimumist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
_________________________________________

Силламяэское Общество Защиты Детей, Сеть гражданского общества Ида-Вирумаа и уездная управа Ида-Вирумаа приглашают на круглый стол гражданского общества 28.10.2016 в 11.00 в зал уездного управления Ида-Вирумаа, 3 этаж (Кесквяльяк 1, Йыхви)
Основой целью круглого стола - ознакомить сегодняшних и будущих партнеров сети с деятельность IVKV, а также обсудить возможности и препятствия сотрудничества между сетью и государством/местными самоуправлением/ бизнесом в целях общего развития гражданского общества уезда.
Дополнительно к этому ознакомиться c одобренной программой развития Сети на 2017-2020 и программой деятельности сети на 2017 год, а также конкретные тематические инициативы, чтобы усилить наше сотрудничество, контакты и обмен лучшими практиками в контексте реальной деятельности

Программа:
10.30 - 11.00 Регистрация
11.00 - 11.10 Приветствие и обзор проекта.
11-10 - 12.20 Открытые дебаты: I политический уровень - Направления развития гражданского общества Ида-Вирумаа и влияние сотрудничества государства и гражданских объединений на развитие уезда.
• Дмитрий Дмитриев (депутат Рийгикогу, Центристской партии Эстонии )
• Денис Бородич (депутат Рийгикогу, Партия реформ Эстонии)
• Каире Ообик (руководитель отдела региональной политики министерства Финансов)
• Эве Эаст (Уездная управа Ида-Вирумаа, уездный секретарь)
12.20 - 12.30 Вопросы
12.30 - 13.10 Открытые дебаты: - II гражданский уровень
• Криста Педак (IVEK, консультант гражданских объединений)
• Ирина Голикова (Руководитель Силламяэского Общества Защиты Детей)
• Владимир Саранцев (председатель правления сети гражданского общества Ида-Вирумаа)
• Катрин Барнабас, (представитель целевого фонда Гражданского Общества)
13.10 - 13.30 Вопросы и обсуждение
13.30 - 14.00 Обед
14.00 - 15.00 Место сотрудничества между сетью гражданских объединений и местным самоуправлением/бизнесом в целях всеобщего развития гражданского общества Ида-Вирумаа. (Групповая работа)
15.00 - 15.10 Знакомство с программой развития 2017-2020 сети гражданского общества Ида-Вирумаа
15.10 - 15.30 Знакомство с программой действий сети на 2017 год и обсуждение
15.30 - 16.00 Подведение итогов и обратная связь.
16.00 - 17.00 Церемония вручения стипендий Фонда Силламяэского общества защиты детей и праздничный торт. (www.foundation.sscw.ee)

На круглый стол можно зарегистрироваться через электронную ссылку: http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, до того как заполняться все места или до 25го октября 2016

Ждем вас всех, чтобы обсудить как дальше пойдем вместе! Дополнительная информация: Василий Голиков - vassili@sscw.ee или +372 5560 2993

Проект финансирует Министерство внутренних дел и фонд целевого учреждения Гражданского Общества

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question