Rejestracja uczestników
Harmonogram: 5-7 października 2018
Adres: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego, ul. Basztowa 9, 31-134 Kraków
Kontakt: gradus.krakow@gmail.com
Email address *
Imię *
Nazwisko *
Miejsce pracy (nazwa, adres), stanowisko *
Adres do korespondencji (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) *
Telefon
Adres e-mail *
Dane, na które należy wystawić fakturę *
Należy wskazać dane, na które ma być wystawiona faktura. Jeżeli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną, wystarczy powtórzyć dane kontaktowe. Jeżeli na firmę, prosimy o podanie nazwy, adresu i numeru NIP. Jeżeli faktura ma być wystawiona na szkołę, prosimy o podanie kompletnych danych szkoły, w tym numeru NIP. W przypadku szkół samorządowych prosimy o precyzyjne wskazanie danych nabywcy i odbiorcy
Informujemy, iż, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (tzw. RODO), administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, jest Fundacja Pro Musica Bona, ul. Basztowa 9, 31-134 Kraków, KRS 0000346185, NIP 6762413146, REGON 121127764, będąca także odbiorcą Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia projektu "Gradus ad Parnassum" w dniach 5-7 października 2018 r. Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane przechowywane będą od zakończenia projektu "Gradus ad Parnassum" przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy udziału w projekcie „Gradus ad Parnassum” i ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w projekcie „Gradus ad Parnassum". Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną. *
Required
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas projektu "Gradus ad Parnassum" w Państwowej Szkole Muzycznej II st.im. W. Żeleńskiego w Krakowie w dniach 5-7 października 2018 r. Wyrażam zgodę na czas nieokreślony na rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronach internetowych Fundacji Pro Musica Bona, Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, na stronach internetowych partnerów projektu oraz profilach społecznościowych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, a także we wszelkich materiałach dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mój wizerunek zostanie rozpowszechniony jedynie do celów związanych z projektem, tj. promocji i informacji o wydarzeniu. *
Required
Dowód wpłaty wpisowego *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms