แบบสำรวจหน่วยงานพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

  วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในคณะต่างๆ หรือในสถาบันของท่าน (เช่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอนต่างๆ ได้แก่ Problem-based learning, Flipped Classroom ฯลฯ การวัดและประเมินผล)

  (หากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งเอกสารทาง e-mail: thailandpod@gmail.com)

  คนที่ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 4

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 5

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 6

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 7

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 8

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 9

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 10

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 11

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คนที่ 12

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. โครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งระดับชาติ / นานาชาติ

  This is a required question