ประเมินความเสี่ยง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *ต้องประเมินทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มาเรียนออนไซต์ก็ตาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบฟอร์มนี้ เป็นแบบฟอร์มการประเมินตนเองและประเมินความเสี่ยง (แทนระบบ Thai Save Thai) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้นักเรียนประเมินตนเอง และประเมินความเสี่ยง ตามข้อมูลจริง ก่อนการมาเรียนที่โรงเรียน 1-2 วัน
Next
Clear form
This form was created inside of โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี). Report Abuse