แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการรายงานกิจกรรมภาคปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจนี้
โปรดระบุเพศของท่าน *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
บุตรหลานของท่านกำลังศึกษาอยู่ชั้น *
ท่านได้รับความสะดวกในการเข้าชมงานของนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Saint Paul Convent School. Report Abuse - Terms of Service