Zgłoszenie na obóz szkoleniowy Jadwiga 2015 Registration for Jadwiga 2015 training camp


termin: 20 sierpnia (przyjazd do południa) - 28 sierpnia (przejazd na miejsce Sejmiku)
miejsce: Puszcza Bolimowska (Centralna Polska)
koszt: 240 zł (40zł zaliczki płatne do 15 czerwca na konto 93 1500 1777 1217 7008 7366 0000 tytułem Imię Nazwisko Jadwiga)

date: August 20th (arrival before 12 am) - August 28th (transfer to the place of the General Assembly of the Polish Association)
place: Puszcza Bolimowska (Central Poland)
cost: 240 Polish zlotys or the equivalent paid in Euros

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question