แบบแสดงความประสงค์ขอพิจารณาคดีออนไลน์ : ศาลจังหวัดมหาสารคาม
* ข้าพเจ้าประสงค์จะขอพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง เป็นอุปกรณ์สื่อสาร
* ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด อย่างน้อย 7 วัน (นับรวมวันหยุด)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ-นามสกุล *
* ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ : กรุณากรอกให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งชื่อและนามสกุล
3. หมายเลขคดีดำ *
* 1 หมายเลขคดี ต่อ 1 คำร้อง สำหรับคดี e-Filing ต้องใช้ E ตัวใหญ่ และมีปี พ.ศ. สี่หลัก เช่น ผบE123/2564 , พE123/2564 สำหรับคดีทั่วไป เช่น ผบ456/64 , พ456/64
4. เขตที่พักอาศัย *
* หากต้องการอธิบายรายละเอียดที่อยู่เพื่อประกอบคำร้องให้เลือก "อื่นๆ" แล้วระบุให้ชัดเจน
5. ส่วนเกี่ยวข้องในคดี *
6. วันนัพิจารณาคดี *
* ปี เป็นปี ค.ศ. เช่น 16/08/2021 กรุณาตรวจสอบรูปแบบของวันที่และเดือน เพราะอาจสลับกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอุปกรณ์
MM
/
DD
/
YYYY
7. เวลานัดพิจารณาคดี (น.) *
8. สถานที่ที่จะใช้ในการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ *
* สถานที่ต้องเหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวน ไม่ใช่ที่สาธารณะ และไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกโดยศาลไม่อนุญาต
9. หมายเลขโทรศัพท์ *
* กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องเว้นวรรคและไม่ต้องมีขีด เช่น 0899999999
10. ID Line (ถ้ามี)
* เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
11. Email (อีเมล) *
* ใช้ในการตอบรับคำร้องและรับส่งเอกสาร
12. แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ *
* เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ จึงขอใช้ Cisco Webex เพียงอย่างเดียว :: ขออภัยในความไม่สะดวก
Captionless Image
Line Token (ห้ามแก้ไข)
* ห้ามแก้ไขข้อมูลในช่องนี้และไม่ต้องตอบข้อมูลใดๆลงไป
* ข้อแนะนำ *
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนกดส่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลในคำร้องแล้ว จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ระบุไว้
* กรุณาศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน Cisco Webex ที่จะใช้ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นเพื่อความรวดเร็ว แต่ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแนะนำระหว่างการพิจารณาคดีด้วย
* กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน ในวันนัดพิจารณาคดีด้วย

* คำรับรอง *
* ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลด้วยความจริงทุกประการ รับทราบและยอมรับการลงลายมือชื่อในคำร้องขอพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบฯ ที่ศาลจังหวัดมหาสารคามจัดทำขึ้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy