HackFMI 3.0 Ментори за събота

Списъкът с менторите може да бъде намерен тук :
https://github.com/Hackfmi/Organization-Details/blob/master/mentors.md

Всеки отбор може да избере до 4 ментора, като след това всичко минава на свободен режим (Менторите ще обикалят отборите)

Менторите почват да обикалят от 14 ч.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question