แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา คณาจารย์และศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรียนท่านผู้ใช้บริการ ความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา และขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
อาชีพ *
Required
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
เว็บไซต์มีความทันสมัย น่าสนใจ
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่าย
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ระดับใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.