Přihláška
Seminář pro vědce, kteří chtějí rozvíjet své nejzajímavější výsledky ke komerčnímu použití. Dozvíte se, jaká je filozofie Proof-of-Concept projektů a jaké informace by měly být ve Vaší přihlášce.

22. 07. 2021 ve 13:00 - 14:00, seminář proběhne online přes platformu MS Teams, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3YTgyZTEtOTI2Ni00ZmZlLWE4ZjYtMWY4M2EyNmNlN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bc2f20e-02ff-4b63-a04a-5fb58043de89%22%2c%22Oid%22%3a%2281df4463-c414-42ef-a295-b5cdc7f2f48a%22%7d , více informací na webu http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Dr. Ing. Petr Kubečka (585 631 449, 734 265 043, petr.kubecka@upol.cz).
Email *
Příjmení, jméno, titul *
Název pracoviště/fakulty *
Jsem
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Registrací na vyúkový program účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.vtpup.cz/ochranaosobnichudaju
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy