טופס רישום ליחידות תוכן למסגרות חינוך מיוחד שלא בתוכנית התקשוב תשעה

לכבוד
מפקחי חינוך מיוחד
מנהלי מתי"א
מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד
שלום רב

הנדון: טופס רישום ליחידות תוכן - מסגרות חינוך מיוחד שלא בתוכנית התקשוב תשעה


גם השנה, האגף לחינוך מיוחד יתקצב סביבות למידה מתוקשבות בעבור מסגרות חינוך מיוחד שאינן כלולות בתכנית התקשוב הלאומית (בתי"ס חנ"מ ומתי"א)
האגף יתקצב סביבות למידה מתוקשבות, המתאימות לשימוש במסגרות החינוך המיוחד: כגון "גלים" ,"ג'ינג'ים", "הסוד של מאיה" אלנט " אופק " בריינפופ " ממשק " .
מוצע כי בכל מסגרת, הצוות החינוכי יבדוק את הסביבה ולאחר מכן ירשם לסביבה המתאימה ביותר.
כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ירשמו ויקבלו סיסמא באמצעות המתי"א.
מסגרות שכלולות בתוכנית התקשוב הלאומית יפעלו במסגרת תקציב התכנית הלאומית לשימוש בסביבות אלו.

בתי ספר שמעוניינים בהדרכה לשימוש בסביבות אלו – יציינו בטופס המצ"ב.
עם קבלת הפרטים ובדיקתם יקבל המוסד שם משתמש וסיסמא לשימוש בסביבות.
יודגש כי, מסגרות שלא יעשו שימוש בסביבות שהזמינו תבוטל הרשאתם .


בברכת שנה טובה ופורייה,

רינה כהן מימי פלצ'י
מדריכה ארצית מפקחת ארצית
תקשוב בחינוך המיוחד אגף א' חינוך מיוחד

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question