Formulář přihlášky do ČeMBA, z.s. pro „rodinné“ členství

Vyplněním tohoto formuláře vyjadřuji vůli stát se členem ve spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075 (dále jen „spolek“), potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zněním stanov spolku www.cemba.eu/docs/stanovy.pdf, a že uhradím členský příspěvek na bankovní účet spolku ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka) s uvedením svého rodného čísla jako variabilního symbolu (bez lomítka).

Výše základního členského příspěvku pro „rodinné“ členství je 500 Kč.
Pro potřeby „rodinného“ členství se za rodinu považují např. rodiče + děti, manžel + manželka nebo partneři žijící ve společné domácnosti.
Jsem si vědom/a, že členství ve sdružení vzniká až zaplacením členského příspěvku.

Osoby ve věku 15–17 let (včetně) musí také doručit souhlas zákonného zástupce s členstvím ve spolku.
Členy spolku se nemohou stát osoby mladší 15 let.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Údaje dalších rodinných příslušníku

  Manželky, partnerky, přítelkyně a junioři ve věku 15–21 let
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  __________________________________________________________

  This is a required question
  This is a required question

  __________________________________________________________

  This is a required question