Formulář přihlášky do ČeMBA, z.s. pro „rodinné“ členství
Vyplněním tohoto formuláře vyjadřuji vůli stát se členem ve spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075 (dále jen „spolek“), potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zněním stanov spolku cemba.eu/stanovy-82, a že uhradím členský příspěvek na bankovní účet spolku ČeMBA, č.ú.: 2400117717/2010 (FIO banka) s uvedením svého e-mailu v poznámce platby kvůli její identifikaci.

Výše základního členského příspěvku pro „rodinné“ členství je 500 Kč.
Pro potřeby „rodinného“ členství se za rodinu považují např. rodiče + děti, manžel + manželka nebo partneři žijící ve společné domácnosti.
Jsem si vědom/a, že členství ve sdružení vzniká až zaplacením členského příspěvku.

Osoby ve věku 15–17 let (včetně) musí také doručit souhlas zákonného zástupce s členstvím ve spolku.
Členy spolku se nemohou stát osoby mladší 15 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Dávám tímto v souladu se zákonem č.480/2004Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas k zasílání obchodních sdělení spolku Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075, a to za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti spolku, informací o novinkách, případně za účelem zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Dále uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail správci Česká mountainbiková asociace, z.s., IČ: 28552075. Souhlas je udělen za účelem vedení databáze členů spolku, zaslání pozvánek na akce pořádané či spolupořádané spolkem a za účelem zaslání novoročního přání atp.. Osobní údaje budou zabezpečeně zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let ode dne poskytnutí souhlasu. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
Required
Příjmení *
Vaše PŘÍJMENÍ jakožto registrátora
Your answer
Jméno *
Vaše JMÉNO jakožto registrátora
Your answer
Datum narození *
Vaše DATUM NAROZENÍ jakožto registrátora
Your answer
Ulice *
adresa trvalého bydliště
Your answer
Město *
adresa trvalého bydliště
Your answer
PSČ *
adresa trvalého bydliště
Your answer
Poznámka
Například jíná kontaktní korespondenční adresa (firma, přechodné bydliště atd.)
Your answer
E-mail *
Zde prosím vyplňte váš e-mail, který bude použit pro případnou komunikaci s vámi. Tento e-mail rovněž napište do poznámky k platbě, abychom ji byli schopní identifikovat.
Your answer
Přihlašku vyplňuji pro členství na rok: *
Zde, prosím, vyberte ze seznamu rok, na který se přihlašujete.
Údaje dalších rodinných příslušníku
Manželky, partnerky, přítelkyně a junioři ve věku 15–21 let
Příjmení dalšího člena
zde uveďte PŘÍJMENÍ svého partnera či partnerky, manžela či manželky
Your answer
Jméno dalšího člena
zde uveďte JMÉNO svého partnera či partnerky, manžela či manželky
Your answer
Datum narození dalšího člena
Zde uveďte DATUM NAROZENÍ svého partnera či partnerky, manžela či manželky
Your answer
E-mail dalšího člena
Zde prosím vyplňte e-mail dalšího člena, který bude použit pro případnou komunikaci.
Your answer
Příjmení prvního juniora
zde uveďte PŘÍJMENÍ pro prvního člena ve věku 15–21 let
Your answer
Jméno prvního juniora
zde uveďte JMÉNO pro prvního člena ve věku 15–21 let
Your answer
Datum narození
Zde uveďte DATUM NAROZENÍ prvního juniora
Your answer
E-mail prvního juniora
Zde prosím vyplňte e-mail juniora, který bude použit pro případnou komunikaci.
Your answer
Příjmení druhého juniora
zde uveďte PŘÍJMENÍ pro druhého člena ve věku 15–21 let
Your answer
Jméno druhého juniora
zde uveďte JMÉNO pro druhého člena ve věku 15–21 let
Your answer
Datum narození
Zde uveďte DATUM NAROZENÍ druhého juniora
Your answer
E-mail druhého juniora
Zde prosím vyplňte e-mail juniora, který bude použit pro případnou komunikaci.
Your answer
__________________________________________________________
Chcete se aktivněji zapojit do dění v ČeMBA? *
Už vaše členství je pro Čembu přínosem, chcete se také zapojit aktivně do jejího chodu?
ČeMBA mohu pomoci v této oblasti.
Your answer
__________________________________________________________
Odkud jste se o ČeMBA a její činnosti dozvěděli?
Zpětná vazba od našich členů je pro nás velmi důležitým prvkem a proto bychom byli rádi, pokud by jste se s námi podělili o informaci, kde poprvé jste se o ČeMBA, z.s. dozvěděli.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.