การแข่งขัน การสร้าง Infographics
1. ประเภท
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. จำนวน 30 คน
หมายเหตุ : จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 3 คนต่อระดับ

2. คุณสมบัติ
2.1 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายบุคคล
2.2 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.
ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.โดยส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายบุคคล

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse - Terms of Service