Dotazník k postojom a využívaniu formatívneho hodnotenia
Email address *
Vyberte typ školy: *
Uveďte predmety, ktoré vyučujete: *
Required
Pri každom tvrdení vyberte možnosť, ktorá najviac vystihuje váš postoj k danému tvrdeniu: *
súhlasím
skôr súhlasím
skôr nesúhlasím
nesúhlasím
Hodnotenie pomáha identifikovať silné a slabé stránky žiakov.
Hodnotenie umožňuje učiteľovi plánovať ďalšie vyučovanie.
Každé hodnotenie by malo byť vyjadrené (klasifikované) známkou, resp. bodmi, resp. percentami.
Hodnotenie poskytuje žiakom spätnú väzbu pre ich ďalšie učenie sa.
Formatívne hodnotenie by malo byť využívané na každej vyučovacej hodine.
Formatívne hodnotenie povzbudzuje žiakov, aby sa zamýšľali nad vlastným učením sa.
Formatívne hodnotenie napomáha žiakom k lepšiemu porozumeniu vzdelávacieho obsahu.
Sebahodnotenie žiakov napomáha k splneniu vzdelávacích cieľov hodiny.
Uveďte, ktoré nástroje formatívneho hodnotenia (prípadne aj s podporou digitálnych technológií) a v akej miere používate vo svojej výučbe. *
Your answer
Uveďte nanajvýš 5 ďalších nástrojov formatívneho hodnotenia, ktoré uvažujete používať vo vyučovaní vášho aprobačného predmetu. *
Your answer
Máte záujem s nami spolupracovať, t.j. v priebehu 2-3 mesiacov odučiť 2 vyučovacie hodiny informatiky s cca 2 nástrojmi formatívneho hodnotenia a poslať nám z tejto výučby stručné postrehy? (Poznámka: Môžte využiť aj metodiky z projektu IT Akadémie a sme ochotní s Vami prekonzultovať prípravu na tieto hodiny) *
Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a úprimné odpovede.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service