Base de dades del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
A partir de les dades recollides en aquesta base de dades s'informarà a les persones interessades sobre els avenços del procés de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, sobre el futur mecanisme de col·legiació i sobre qüestions generals relatives a la defensa i el desenvolupament de la criminologia a Catalunya. Agraïm als interessats la seva paciència i compromís. Aquesta base de dades deixarà d'estar en funcionament un cop el Col·legi compti amb els mecanismes formals de comunicació amb els col·legiats i les col·legiades.
_________________________________

A partir de los datos recogidos en esta base de datos se informará a las personas interesadas sobre los avances del proceso de creación del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, sobre el futuro mecanismo de colegiación i sobre cuestiones generales relativas a la defensa y el desarrollo de la criminologia en Cataluña. Agradecemos a los interesados su paciencia y compromiso. Esta base de datos dejará de estar en funcionamiento una vez el Colegio cuente con los mecanismos formales de comunicación con los colegiados y colegiadas.

Cognoms, nom *
Apellidos, nombre
E-mail *
Universitat i any de titulació *
Universidad y año de titulación
Autoritzo la inclusió de les meves dades a la base de dades del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya *
Autorizo la inclusión de mis datos en la base de datos del Colegio de Criminólogos de Cataluña
Autoritzo al Col·legi de Criminòlegs de Catalunya contactar amb mi a través de les dades de contacte facilitades *
Autorizo al Colegio de Criminólogos de Cataluña contactar conmigo a través de los datos de contacto facilitados
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.