Emigracja Polaków do Rosji - przyczyny i skutki

Niniejsza ankieta ma za zadanie pomóc w przygotowaniu obiektywnej analizy dotyczącej przyczyn i skutków emigracji Polaków na terytorium dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. Ponadto ma wskazać, jakie elementy zachowania, zwyczajów, kultury czy języka wśród mieszkańców Moskwy zwróciły szczególną uwagę pytanych po przyjeździe do stolicy. W miarę wyczerpująca odpowiedź na ostatnie pytanie jest szczególnie pożądana. Ankieta jest anonimowa, zawiera 20 pytań i stanowi materiał pomocniczy do opracowania pracy magisterskiej pt. "Pierwszy dzień polskiego imigranta w Moskwie - osobliwości zwyczajów, obyczajów, kultury i języka mieszkańców stolicy Federacji Rosyjskiej".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question