หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวณัฏฐกันย์ เรืองเนตร โทรศัพท์ 063-898-5178 E-mail : arrow0022123@gmail.com
Facebook : จรวดขวดน้ำเเละเครื่องบินบังคับเล็ก ฟิสิกส์ ม.อุบล
นางสาวขวัญฤทัย สมาฤกษ์ โทรศัพท์ 082-446-1752
นางสาวมลทิชา ชฎาแก้ว โทรศัพท์094-090-3769
สามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสมัครได้ตามเว็บไซต์เลยค่ะhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1POISTI5Suv9yrfHBC6iLBgXK7ibVyprHUHNmEEhJ1hE/edit#gid=619195908

This form was created using Google Forms. Create your own