Ankieta konsultacyjna uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sułów obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Celem ankiety konsultacyjnej jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego w projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany, w przypadku występowania na nim, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji pozwoli gminie i innym podmiotom (np. przedsiębiorcom m.in. na pozyskanie dofinansowania w ramach działania: Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie.

Proponowany obszar zdegradowany obejmuje sołectwa: Michalów, Sąsiadka, Rozłopy, Deszkowice Drugie, Sułowiec, Sułów.

Proponowany obszar rewitalizacji obejmuje sołectwa: Sąsiadka, Sułów, Rozłopy. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę o zaznaczenie opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Sułów. *
Proszę o zaznaczenie opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułów. *
Proszę wskazać inne obszary (sołectwa) Gminy Sułów, które powinny być według Pani/Pana objęte obszarem zdegradowanym. *
Required
Proszę uzasadnić swój wybór. *
Proszę wskazać inne obszary (sołectwa) Gminy Sułów, które powinny być według Pani/Pana objęte obszarem rewitalizacji. *
Required
Proszę uzasadnić swój wybór. *
Proszę wskazać Pani/Pana związek z projektowanym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji: *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy