ERK üldkoosolek / ERK General meeting 5.10.2018
Lp Klubi president
Lp Klubi tulevane president


MTÜ Eesti Rotary Klubid (ERK) üldkoosolek toimub 5. oktoober algusega kell 11:00 (kogunemine alates 10:30) Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, 10111 Tallinn. Koosolekule on oodatud klubide presidendid ja tulevased presidendid.

Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.

Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.

11:00 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine;
4. Ülevaade olukorrast
5. Likvideerimisplaanist
6. Kas oleme valmis likvideerima? Kui ei, siis mis puudu?
7. Üldkoosoleku lõpetamine.
12:30 Koosoleku lõpp

Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega.

Palume registeeruda hiljemalt 27. september 2018.


***
Dear Club Presidents,
Dear Club Presidents-Elect,


MTÜ Rotary Clubs of Estonia (ERK) General meeting will be held on October 5th 2018 at 11:00 (gathering from 10:30) in Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, 10111 Tallinn. Presidents and President-elects are invited.

Each club has one vote.

Please make sure that club would be represented by a legal representative in accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register's card B). The power of attorney may also be sent digitally.

11:00 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. Overview of the current situation;
5. Eliminationplan;
6. Are we ready to eliminate ERK? If not, what is missing?;
7. Closing of the general meeting.
12:30 Ending

Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval.

Please register no later than 27 September 2018.

Email address *
Ees- ja perekonnanimi / Name *
Your answer
Rotary-amet aastal / Rotary position in year 2018-2019: *
Your answer
Rotary Klubi / Rotary Club: *
Muu / Other
Your answer
Kommentaar, ettepanek ja tagasiside / Comment, Suggestion, and Feedback:
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.