Privilegietestet
Ett test som skapats för att synliggöra och granska egna privilegier. Ingår i arbetet med likabehandling och mångfald på Bessemerbiblioteket. Kryssa i rutan på varje påstående som stämmer in på dig.
Jag är vit.
1 point
Jag har aldrig diskriminerats på grund av min etnicitet.
1 point
Jag har aldrig varit den enda av min etnicitet i ett rum.
1 point
Jag har aldrig blivit retad på grund av min dialekt eller mitt uttal.
1 point
Jag har aldrig fått höra att jag är "attraktiv för att vara" [min etnicitet].
1 point
Jag har aldrig blivit utsatt för våld på grund av min etnicitet.
1 point
Jag har aldrig utsatts för ett rasistiskt påhopp.
1 point
Jag har aldrig fått höra att jag "låter som en svensk".
1 point
En främling har aldrig bett att få röra mitt hår, eller frågat om det är äkta.
1 point
Jag har aldrig ljugit om mitt ursprung för att skydda mig själv.
1 point
Jag är heterosexuell.
1 point
Jag har aldrig ljugit om min sexualitet.
1 point
Jag har aldrig behövt "komma ut".
1 point
Jag har aldrig tvivlat på att mina föräldrar accepterar min sexualitet.
1 point
Jag har aldrig kallats "bög" på ett nedlåtande sätt.
1 point
Jag har aldrig kallats "flata" på ett nedlåtande sätt.
1 point
Jag har aldrig diskriminerats på grund av min sexualitet.
1 point
Jag har aldrig försökt dölja min sexualitet.
1 point
Jag är bekväm med offentliga ömhetsbetygelser med min partner.
1 point
Jag har aldrig låtsas vara "bara vän" med min partner.
1 point
Jag har aldrig blivit utfryst från min religion på grund av min sexualitet.
1 point
Jag har aldrig fått höra att jag kommer "brinna i helvetet" på grund av min sexualitet.
1 point
Jag har aldrig fått höra att min sexualitet är en "fas".
1 point
Jag har aldrig blivit hotad eller utsatt för våld på grund av min sexualitet.
1 point
Jag är en man.
1 point
Jag känner mig bekväm i min könsroll.
1 point
Jag identifierar mig som det kön jag föddes med.
1 point
Jag har aldrig tänkt på att korrigera mitt biologiska kön.
1 point
Jag har aldrig nekats en möjlighet på grund av mitt kön.
1 point
I mitt framtida yrke tjänar könet jag tillhör mest i lön.
1 point
Jag har aldrig känt mig otrygg på grund av mitt kön.
1 point
Jag har aldrig tagit till försiktighetsåtgärder för att skydda mig mot sexuella övergrepp.
1 point
Jag har aldrig avstått från aktiviteter eller undvikit platser på grund av rädsla för sexuella övergrepp.
1 point
Jag har aldrig blivit sexuellt trakasserad.
1 point
Jag har aldrig utsatts för sexuella övergrepp.
1 point
Jag har aldrig blivit våldtagen.
1 point
Jag vet att jag kommer att få ett sommarjobb.
1 point
Min familj har aldrig levt under fattigdomsgränsen.
1 point
Jag kommer inte behöva ta studielån om jag studerar vidare.
1 point
Jag har aldrig gått till sängs hungrig.
1 point
Jag har aldrig varit hemlös.
1 point
Mina föräldrar kan betala alla räkningar.
1 point
Jag betalar inget för mitt boende.
1 point
Jag behöver inte åka kommunala färdmedel till skolan.
1 point
Jag köper nya kläder minst en gång per månad.
1 point
Jag har aldrig avstått från saker på grund av min eller min familjs ekonomi.
1 point
Jag har aldrig varit orolig över att familjen inte kan betala räkningarna.
1 point
Jag har aldrig behövt ta del av familjens ekonomiska situation.
1 point
Jag har deltagit i fritidsaktiviteter som kostat pengar eller avgift.
1 point
Jag har varit aktiv inom sport eller kulturverksamhet som kostat pengar eller avgift.
1 point
Jag får vecko- eller månadspeng.
1 point
Jag äger ett motorfordon (bil, moped, EPA)
1 point
Jag äger en smartphone.
1 point
Jag har tillgång till läxhjälp när jag behöver det.
1 point
Jag har semestrat på annan ort i Sverige.
1 point
Jag har semestrat utanför Sverige.
1 point
Jag åker på semester utomlands varje år.
1 point
Jag har aldrig behövt hoppa över en måltid för att spara pengar.
1 point
Mina föräldrar är heterosexuella.
1 point
Båda mina föräldrar är vid liv.
1 point
Båda mina föräldrar är friska.
1 point
Mina föräldrar lever tillsammans.
1 point
Jag har ingen fysisk sjukdom som inverkar på mitt liv.
1 point
Jag har inga fysiska funktionshinder.
1 point
Jag har inga sociala funktionshinder.
1 point
Jag har inga inlärningssvårigheter.
1 point
Jag har aldrig haft en ätstörning.
1 point
Jag har aldrig haft en depression.
1 point
Jag har aldrig haft återkommande ångestattacker.
1 point
Jag har aldrig övervägt självmord.
1 point
Jag har aldrig försökt ta mitt liv.
1 point
Jag har aldrig tagit medicin på grund av psykisk ohälsa.
1 point
Jag har aldrig skadat mig själv fysiskt på grund av psykisk ohälsa.
1 point
Jag har aldrig behövt gå i terapi.
1 point
Jag har aldrig varit överviktig.
1 point
Jag har aldrig bantat.
1 point
Jag har aldrig skammats för mitt utseende.
1 point
Jag har aldrig fått höra av främlingar att jag är ohälsosam enbart baserat på min vikt.
1 point
Min klädstorlek finns i alla vanliga klädaffärer.
1 point
Jag har inga problem att få plats i flygstolar, biostolar eller bussäten.
1 point
Jag anser att mitt utseende är inom normen.
1 point
Jag har aldrig varit beroende av alkohol eller droger.
1 point
Ingen i min närmaste familj är beroende av alkohol eller droger.
1 point
Jag har aldrig skammats på grund av min religiösa tro.
1 point
Jag har aldrig hotats eller attackerats på grund av min religiösa tro.
1 point
Det finns en plats att utöva min religion på orten där jag bor.
1 point
Jag har aldrig ljugit om min religiösa tro för att skydda mig själv.
1 point
Jag har aldrig pressats av min familj att delta i utövandet av religion.
1 point
Jag kan utöva min tro på min skola eller arbetsplats.
1 point
Jag har aldrig varit orolig över att gå genom en säkerhetskontroll på flygplatsen.
1 point
Jag har aldrig känt mig bevakad av personalen när jag shoppar eller besöker butiker.
1 point
Jag har aldrig blivit anklagad för att ha snattat eller stulit trots att jag varit oskyldig.
1 point
Jag har aldrig blivit kallad "terrorist".
1 point
Ingen har försökt "rädda mig" från min religion eller kultur.
1 point
Jag har aldrig utsatts för mobbning på grund av vem jag är, hur jag ser ut eller hur jag identifierar mig.
1 point
Jag har aldrig utsatt för näthat eller nätmobbning.
1 point
Jag har aldrig blivit utfryst på grund av vem jag är eller hur jag identifierar mig.
1 point
Jag har aldrig låtsats vara någon annan för att bli accepterad.
1 point
Jag har aldrig känt mig självmedveten på grund av vem jag är eller hur jag identifierar mig.
1 point
Jag känner mig privilegierad för att jag föddes till den person jag är.
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy