Captionless Image

  טבלת הערכת ידע לצורך התאמת קורס אקסל מעשי באקסטרא סטודנט

  השאלון נועד לבדוק הערכה אישית של רמת הידע באקסל. החשיבות להערכה אישית נכונה תעזור בשיבוץ מתאים של הנשאל לקורס האקסל בצורה שתביא לו את התועלת מרבית. יש לענות על כל הסעיפים :-) הנושאים מחולקים לרמות 'בסיסי', 'בינוני' ו 'מתקדם'. נושאים אלו הינם חלק מהסילבוס אך לא כולו. על מנת להירשם לקורס, יש להתקשר אל אקסטרא סטודנט. להתייעצות נוספת ניתן לפנות ישירות אל תמיר בטלפון 054-7200836. הערה - אם ענית על כל השאלות "לא יודע" יש לשער שהקורס יהיה קשה מדי עבורך ולא כדאי להירשם :-)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  עיצוב תאים בסיסי (צבע, גודל)
  מיזוג תאים (3 דרכים)
  כתובת יחסית/מוחלטת
  סינון ומיון מתקדם
  הדבקה מיוחדת...
  מצא והחלף
  הגנה על תאים ומבנה הגליון
  תצוגת מעברי עמוד
  פונקציית SUM
  פונקציות IF
  Please enter one response per row
  עיצוב מותנה
  פונקציית MATCH
  פונקציית VLOOKUP
  חתריה למטרה
  אימות נתונים
  טבלת ציר
  כפילות נתונים
  מעקב אחר שינויים
  כלי ה SOLVER
  יצירת תרשימים
  Please enter one response per row
  ניתוח רגישות
  פונקציית INDEX
  פונקציית OFFSET
  פונקציית INDIRECT
  כרויסיית מפתחים
  הקלטת/הפעלת מקרו
  ייבוא/ייצוא מקרו
  הקובץ Personal.xls
  איחוד נתונים בין גליונות וקבצים
  נוסחאות מערך
  Please enter one response per row