Anketa - Praćenje zadovoljstva korisnika

Poštovani poslovni partneri i korisnici naših usluga,

Zahvaljujemo Vam se na dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti.
Želimo da Vam putem ove ankete omogućimo da iskažete svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, pohvale ili kritike, na izvršene usluge naše kompanije. To sve činimo u cilju podizanja kvaliteta naših usluga, odnosno približavanja potpunom ispunjenju svih Vaših zahteva, potreba i očekivanja.

Molimo Vas da nam pomognete time što ćete objektivno popuniti ovaj upitnik u cilju stalnog unapredjenja naših poslovnih procesa kao i praćenja i unapredjenja kvaliteta naših usluga.

Unapred hvala !

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question