ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂය -Sri Lanka Vanguard Party
දේශපාලන අධ්‍යයන වැඩසටහන සදහා අයදුම්පත්‍රය
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
නම *
ලිපිනය *
ඔබව පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකය සහ ඊ මේල් ලිපිනය.
දැනට පදිංචි නගරය   *
ඉහත තොරතුරු වලට අමතරව ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිබද කෙටි විස්තරයක් කරන්න. (රැකියාව, අධ්‍යාපනය ආදිය)
ඔබ දැනටමත්  දේශපාලන අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වන්නේද?
ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ දේශපාලනය පිළිබද ඔබගේ අදහස කුමක්ද ?
ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂය සමග සම්බන්ධ වී අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සුවිශේෂ විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වේද? නැතිනම් මුලික අධ්‍යයන වල සිටම අධ්‍යයන කටයුතු අරම්භ කිරීම බලාපොරොත්තු වන්නේද?
ඔබ අධ්‍යයන කටයුතු වලට අමතරව පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබා ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ දේශපාලන වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේද?
පක්ෂය වෙනුවෙන් මාසික ආධාරයක්  කිරීමට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන්නේ ද?
මීට අමතරව පක්ෂයේ දේශපාලන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සදහා ඔබට දායක වීමට හැකියාවක් තිබේද?
ඔබ දේශපාලන පන්ති සදහා සහභාගී වන්නේ නම් ඒ සදහා ඔබට පහසු දිනයක් සහ වෙලාවක් තිබේද?
ඔබ පන්ති සදහා සහභාගී වීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ පහත කුමන ආකාරයටද?
Clear selection
කියවීම සදහා ඔබට ඇති හැකියාව සදහන් කරන්න
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy