Анкета за привреднике - COVID19
Величина фирме према просечном броју запослених пре појаве коронавируса:
Примарна делатност којом се фирма бави:
Да ли је ваша компанија као одговор на појаву коронавируса:
Да ли је коронавирус утицао на ваше пословање:
Да ли сте пословно повезани са предложеним регијама (могући већи број одговора):
Да ли се продаја/приход компаније променио од појаве коронавируса:
Да ли очекујете да ће коронавирус имати утицај на вашу будућу продају/приход:
Имајући у виду текућу ситуацију, каква су ваша очекивања у вези са целокупном привредом у наредних 12 месеци:
Имајући у виду текућу ситуацију, каква су ваша очекивања у вези са вашим пословањем у наредних 12 месеци:
Колико је физички контакт са купцима/клијентима значајан у вашем пословању:
У ком обиму очекујете да појава коронавируса промени ваш начин комуникације са купцима/клијентима у будућем периоду:
Да ли је неко од ваших запослених у самоизолацији:
Да ли сте ограничили доласке запослених на посао као меру заштите од коронавируса, односно омогућили рад од куће:
Ваш додатни коментар у вези са појавом коронавируса и утицај на привредна кретања, као и Ваш предлог мера за превазилажење последица коронавируса:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy