แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค สำนักงานเขตบางรัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค สำนักงานเขตบางรัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล นักเรียน *
เมื่อปีการศึกษา 2562 ท่านเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน เรียนในระดับชั้น *
ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้ *
ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band ที่สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนเป็นแบบใด *
ความเร็วของสัญญาอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิ์ภาพอยู่ในระดับใด *
ท่านมีความพร้อมในการให้บุตรหลานเรียนในระบบออนไลน์หรือไม่
Clear selection
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ *
เกี่ยวข้องกับนักเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy