แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มาติดต่อขอรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพศ *
ประเภท *
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอทุนสนับสนุนการวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขอสนับสนุนจากกองทุนวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขอให้สถาบันวิจัยฯ ประสานงานในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานอื่นๆ
Your answer
ท่านเคยมาขอรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนากี่ครั้งต่อปี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service